O szkoleniu

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przybliżenie słuchaczom zagadnień dotyczących przygotowania do pracy ze szczególnie niebezpiecznymi patogenami w warunkach laboratorium o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, BSL 3.

ZAKRES SZKOLENIA

 • polskie i międzynarodowe wymagania dotyczące zasad funkcjonowania, nadzoru i organizacji laboratorium BSL3
 • zasady bezpiecznej pracy w laboratorium BSL3
 • zasady przesyłania materiału biologicznego
 • zasady postępowania z próbką: inaktywacja, dezynfekcja, zabezpieczanie próbki
 • zasady dekontaminacji w laboratorium BSL3
 • Podstawowe zasady przygotowania procedur badawczych BSL3
 • pierwsza pomoc w laboratorium BSL3
 • GMO a BSL3/4
 • zasady klasyfikacji drobnoustrojów- kategoria III i IV
 • czynniki pasożytnicze kategorii III/IV – niejednorodna grupa patogenów o bardzo zróżnicowanej charakterystyce
 • zajęcia praktyczne w Laboratorium BSL3 w grupach 2 osobowych – bezpieczna praca w zespole, odpowiedzialność za siebie i za zespół
 • szkolenie ma formę wykładów i zajęć praktycznych
 • weryfikacja nabytej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w formie testu

ADRESACI SZKOLENIA

 • osoby odpowiedzialne za tworzenie i organizację laboratoriów o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa
 • pracownicy przewidziani do pracy w laboratoriach typu BSL3
 • pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych
 • pracownicy szpitala odpowiedzialni za nadzór nad bezpieczeństwem pracy, członkowie zespołów ds. zakażeń szpitalnych i inni

KIEROWNIK SZKOLENIA

Dr n. med. Katarzyna Pancer

TERMIN SZKOLENIA

13 - 15 grudnia 2017

CZAS TRWANIA

3 dni:          13.12.2017 r. w godz. 945 – 1800

                  14.12.2017 r. w godz. 900 – 1745

     15.12.2017 r. w godz. 900 – 1600

ZAPISY

od dnia 25 października 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r., należy wypełnić formularz zgłoszenia

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

CENA SZKOLENIA

1 800 zł od osoby* – przy liczbie 10-12 osób

2 100 zł od osoby* – przy liczbie  5-9 osób

*szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 736 z późn. zm.)

KOSZT UCZESTNICTWA OBEJMUJE

 • udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, możliwość konsultacji z wykładowcami
 • przerwy kawowe
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

MIEJSCE SZKOLENIA

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24; 00 – 791 Warszawa

Sala im. prof. Feliksa Przesmyckiego, piętro III, budynek C

sala im. prof. Feliksa Przesmyckiego, piętro III

Laboratorium BSL-3 (ćwiczenia)

KONTAKT

Informacje merytoryczne :

Dr n. med. Katarzyna Pancer

Informacje organizacyjne:

Pytania prosimy kierować pod adres e-mail: ckk.nizp@pzh.gov.pl  

lub telefonicznie:

Jolanta Muszyńska :        22 54 21 380

Katarzyna Zacharczuk:    22 54 21 244

Magdalena Rzeczkowska: 22 54 21 233

Harmonogram

„Zasady funkcjonowania i bezpiecznej pracy w laboratorium BSL3”

13-15 grudnia 2017 r.

Godziny trwania zajęć/wykładów Temat zajęć/wykładu
Dzień 1.
9.45-10.00 Przywitanie i słowo wstępne.
10.00- 10.45 Zasady funkcjonowania laboratorium BSL3 –wymogi polskie i międzynarodowe (CDC, WHO i in.).
10.45-11.00 Przerwa
11.00 – 12.15 Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium BSL3 - Biosafety. Cz.I. praca w laboratorium
12.15- 13.30 Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium BSL3 - Biosafety. Cz.II. środki ochrony personalnej
13.30-14.30 Przerwa
14.30-15.15 Sytuacja prawna Laboratorium BSL3 w Polsce i na świecie – zasady nadzoru i organizacji.
15.15-16.00 Zasady klasyfikacji drobnoustrojów.
16.00-18.00 Zajęcia praktyczne w Laboratorium BSL3. Grupa I
Dzień 2
9.00-11.00 Zajęcia praktyczne w Laboratorium BSL3. Grupa II
11.00-11.45 Ogólne zasady BHP w laboratorium BSL3.
11.45-12.30 Jak udzielać pierwszej pomocy w lab.BSL3?
12.30-12.45 Przerwa
12.45-13.30 Zasady ochrony materiału biologicznego – Biosecurity
13.30-14.15 Podstawowe zasady przygotowywania procedur badawczych BSL3.
14.15-15.00 Przerwa
15.00-15.45 Zakażenia w laboratorium BSL3/4
15.45-17.45 Zajęcia praktyczne w Laboratorium BSL3. Grupa III
Dzień 3
9.00-9.45 Zasady dekontaminacji w laboratorium BSL3: dezynfekcja i sterylizacja.
9.45-10.30 Postępowanie z próbką: inaktywacja, dezynfekcja, środki bezpieczeństwa
10.30-11.15 Zasady transportu próbki zawierającej materiał biologiczny
11.15-11.30 Przerwa
11.30-12.15 GMO a BSL3/4.
12.15-13.00 Czynniki pasożytnicze – niejednorodna grupa patogenów o bardzo zróżnicowanej charakterystyce
13.00-13.45 Doświadczenia nabyte w czasie ostatnich epidemii
13.45-14.30 Przerwa
14.30-15.15 Test.
15.15-16.00 Seminarium, omówienie testu.
16.00 Zakończenie kursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu kursu

Wykładowca

Kontakt

dr n. med. Katarzyna Pancer
Telefon:
22 54 21 308

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)

Artykuły

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Dr n.med. Katarzyna Pancer jest mikrobiologiem, pracuje na stanowisku Kierownika Laboratorium BSL3 oraz wirusologa w Zakładzie Wirusologii. Zajmuje się opracowywaniem metod i procedur diagnostycznych, dzięki którym możliwe jest wykrycie zakażeń patogenami wysoce niebezpiecznymi, (m.in. wirusem Ebola, Marburg, Denga i innych wywołujących tzw. gorączki krwotoczne) oraz innych, nowo pojawiających się wirusów mogących stanowić istotne zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka (np. koronawirusy MERS i SARS czy enterowirus D-68). Ponadto nadzoruje i koordynuje funkcjonowanie laboratorium BSL3 oraz pracę zespołów badawczych, a także przewodzi badaniom powołanego w 2014r. zespołu alarmowego BSL3, zajmującego się m.in. diagnostyką przypadków podejrzanych o zakażenie wirusem Ebola. Ponadto, w ramach pracy naukowej w Zakładzie Wirusologii, zajmuje się wykrywaniem, identyfikacją oraz różnicowaniem patogenów wywołujących zakażenia dróg oddechowych człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na przebieg zachorowania zakażeń mieszanych wirusowych lub wirusowo-bakteryjnych (głównie wywołanych przez pałeczki Legionella sp. i patogeny wirusowe takie jak RSV, enterowirusy, koronawirusy, bokawirusy). Jest członkiem grup roboczych skupiających ekspertów europejskich: ESGLI (dot. zakażeń pałeczkami Legionella sp.), ENIVD (dot.wirusowych zakażeń groźnych dla zdrowia, w tym wirusa Ebola oraz MERS-HCoV ) oraz grupy roboczej ECDC powołanej w celu monitorowania aktywności wirusa D-68 (enterowirusa wywołującego ciężkie zapalenia płuc).

Formularz zgłoszeniowy

Dane kontaktowe

Imię
Nazwisko
Telefon
Fax
E-mail
Ulica
Numer domu
Kod pocztowy
Miejscowość
Dane do faktury
Nazwa
NIP (bez myślników)
Przepisz kod z obrazka
captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

   
© NIZP-PZH