Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z zagadnieniami związanymi z prawidłowym wykonywaniem i nadzorowaniem procesów dezynfekcji i sterylizacji w placówkach służby zdrowia w świetle nowelizacji wytycznych sterylizacji w 2017 roku.

   
© NIZP-PZH